meist

Pärnu Montessori Keskus

Keskus on kasvanud välja soovist pakkuda lapsest lähtuvat Montessori haridust Pärnus. 
Samal ajal olles toeks ka lapsevanematele ning luua ühtne kogukond. 

Tegutseme Montessori lühihoiuna neljal päeval nädalas esmaspäevast-neljapäevani 8.00-12.00.

Meie rühmaruum on sisustatud pidades silmas Montessori pedagoogika kõiki ainealasid – igapäevaelu, meeltevahendid, emakeel, kultuur, matemaatika ja kunst.
Lastel on võimalus vabalt toimetada turvalistes piirides. Luua omavahelisi sotsiaalseid kontakte ning õppida tundma meie kultuuriruumile omaseid sotsiaalseid oskusi läbi heade kommete harjutuste. 

Lapsi juhendab AMI 3-6 a diplomeeritud  juhendaja Piia Puronen ja lisaks toetab laste tegevusi AMI 3-6 a. assistendi koolituse sertifikaadiga assistent.

 

Meie eesmärgiks on luua ja hoida keskkonda, kus lastest saavad kasvada enesekindlad ja iseennast juhtivad inimesed. 

Piia & Anni

Missioon

Meie eesmärgiks on luua ja hoida keskkonda, kus lastest saavad kasvada rõõmsad, enesekindlad, ennast ja ümbritsevat väärtustavad ning iseennast juhtivad inimesed. 

Visioon

Pakkuda Montessori haridust alusharidusest kuni põhikoolini.

Väärtused